2006-2016 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

2006-2016

Laatste nieuws
Maart 2016

Op 26 februari 2016 is in het hospice in Culemborg op 88-jarige leeftijd Rie Weysenfeld-van Amstel overleden. Zij was van 1970 tot 1986 als docent textiele werkvormen aan school verbonden.
Dit is een foto van januari 2012 toen de webmaster haar per toeval trof, toen ze vanwege een val in zorgcentrum Beatrix in Culemborg was opgenomen.April 2015


We hebben er veel politieke strijd voor moeten voeren, maar uiteindelijk hebben we toch bereikt wat we graag wilden: een herinnering aan ons oude schoolgebouw. Half april 2015 zijn de straatnaamborden geplaatst.


April 2015

Op 27 april zijn zes inwoners van de gemeente Buren Koninklijk onderscheiden. Richard van de Velde was één van hen en is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze begeleidende tekst stond in het weekblad de Stad Buren:

De heer R.D van de Velde (60 jaar) uit Beusichem
Verdiensten:
De heer Van de Velde is sinds 1978 docent geschiedenis aan de (voorgangers van) Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg.
1990-1994. Bestuurslid Oudheidkundig Genootschap Voet van Oudheusden in Culemborg.
1995-1996. Auteur, samen met een collega, van een boek over de Ambachtschool Culemborg, de voorloper van O.R.S. Lek en Linge. Ontwikkelaar website Ambachtschool Culemborg.
2014-heden. Vrijwilliger "Da Vinci Comité", nieuwsbrief voor oud-medewerkers.
1996 - heden. Ontwikkelaar en beheerder websites in het kader van de herdenking van oorlogsslachtoffers in de gemeenten Culemborg, Buren en Geldermalsen. Hij maakt onze geschiedenis tastbaar met een verhaal, een gezicht en een herinnering. Zijn doel is 'het eren van oorlogsslachtoffers, opdat zij nooit worden vergeten'.
2004- heden. Vrijwilliger voor de Prinses Irene Brigade. Decorandus achterhaalde de identiteit van de gesneuvelde soldaten die meededen aan de invasie in Normandië. Hij heeft 50 mannen en hun verhalen in kaart gebracht. Zijn onderzoek leidde meermalen tot het plaatsen van herdenkingsplaquettes. Ook ontwikkelde hij de website van de Prinses Irene Brigade. Deze site vormt zelfs studiemateriaal voor de militairen van het garderegiment Fuseliers Prinses Irenebrigade.
2004 - heden. Auteur van artikelen over de Tweede Wereldoorlog voor diverse nieuwsbladen.
2004 - heden. Historisch onderzoeker en organisator herdenkingen van oorlogsslachtoffers en het hereniging van families en nabestaanden. Op zijn initiatief kwam er onder meer een herdenkingsbank en -plaquette in Zoelmond voor lokale slachtoffers.
2015 - heden. Bestuurslid Stichting Veteranen comité Buren

Januari 2015

De afgelopen drie maanden zijn erg turbulent geweest. Ik vond het onverteerbaar dat de Commissie Naamgeving, onder voorzitterschap van burgemeester Van Schelven, straatnamen aan het nieuwbouwplan aan de Willemslaan had toegekend, die niet refereerden aan de meer dan 60 jaar onderwijs dat op die plaats is gegeven.
Veel docenten op de vroegere ambachtsschool en het huidige VMBO zetten zich elke dag in om de erkenning en het zelfbewustzijn van juist dèze leerlingengroep te vergroten. Ook zìj mogen er zijn en de maatschappij kan niet zonder hen. Juist voor deze oud-leerlingen is het belangrijk dat er ook een herinnering komt aan hun vroegere school. Die school stond immers aan de basis van de grote bloei van Culemborg e.o. Duizenden vakmensen in spé werden afgeleverd aan de plaatselijke staalindustrie, meubelmakerij, bouwbedrijven, garages, middenstand en verzorgingshuizen.
Alle ingewijden in de plaatselijke politiek gaven ons in het najaar van 2014 geen enkele kans om het inmiddels door B&W overgenomen straatnamenadvies voor de nieuwbouw aan de Willemslaan, nog te laten herroepen.
Niets was echter te veel om gehoor te krijgen voor mijn ‘burgerinitiatief’: er werden door haastig opgetrommelde ‘sympathisanten’ tientallen bezwaarschriften ingediend, ingezonden brieven in de CC geplaatst, uitgebreide mailtjes naar alle politieke partijen en een enkele wethouder gestuurd en tenslotte vond er zelfs een gesprek plaats tussen de burgemeester, Wieb Wulterkens en ondergetekende.
Tijdens de raadsvergadering van 22 januari liet de gemeenteraad, onder toeziend oog van oud-leerling Marion De Ronde-de Hoog, drie oud-docenten Klaas Balk, Piet Hofman en ondergetekende, zien dat ze niet ongevoelig was voor ons voorstel. Onder aanvoering van de CU en SP diende zij een goed uitgewerkte motie in voor een blijvende herinnering aan de technische school en die werd unaniem door de Gemeenteraad gesteund. Hierdoor werd er geschiedenis geschreven, want het Frisopad wordt daarbij omgedoopt tot het door ons zo vurig verlangde Ambachtsschoolpad. Beslist geen oubollige naam, want door het enorme tekort aan vaklieden gaan er in Den Haag zelfs alweer veel stemmen op om tot een moderne Ambachtsschool+ te komen. Wellicht dus een straatnaam met toekomst…..
Na afloop kwamen alle raadsleden en wethouders ons op de publieke tribune feliciteren met het behaalde succes. Wij voelden dat het ons werd gegund en dat was van onze gezichten af te lezen.
De Culemborgse politiek heeft hiermee ook een signaal afgegeven: als je als burger een reëel en goed onderbouwd initiatief hebt, is er een reële kans van slagen. Door de positieve opstelling van zowel de raad als het College in dezen, groeit er weer vertrouwen in de plaatselijke bestuurders. Dat verdienen ze ook, want er is moed voor nodig om een reeds genomen besluit van het College weer terug te draaien. Zo kun je ook zeggen dat er die avond alleen maar winnaars waren en dat is pure winst met het oog op de nog onzekere toekomst van deze stad!

Er is recht gedaan aan de onderwijshistorie en daarvoor wil ik ook al mijn 'sympathisanten' bedanken die mij hierin de afgelopen maanden, op welke wijze dan ook, hebben gesteund.

Richard van de Velde
Beusichem


19 december 2014

Net voor de kerstvakantie heeft Marian Vaillant-Camfferman in kleine kring op de VMBO-vestiging aan de Ina Boudier Bakkerstraat afscheid genomen.  
Marian trad in augustus 1984 in dienst van school. Zij begon toen als lerares machineschrijven, zoals dat toen nog zo mooi heette. Later werd zij ook counselor.20 oktober 2014

Oud-docent Motorvoertuigentechniek Daan Janse is 20 oktober 2014 aan de gevolgen van een zware hartaanval op 70-jarige leeftijd overleden .
Daan trad in augustus 1976 in dienst van school en ging in januari 2005 met pensioen.
Maart 2014Na een 47-jarig dienstverband op onze school ging administrateur John van Antwerpen per 1 april 2014 met pensioen. Op beide foto's kun je zien dat het leven van een administrateur niet zo heel zwaar is, want hij is in die tijd nauwelijks iets veranderd. Het enige is dat zijn zware typemachine heeft plaats gemaakt voor een moderne computer. John ging met zijn tijd mee....


September 2013

Binnen een week zijn in september 2013 twee oud-docenten van Da Vinci overleden:

In Culemborg overleed op 17 september op 78-jarige leeftijd Annie Runia. Zij werkte vanaf augustus 1974 tot augustus 1993 als lerares textiele werkvormen aan school. Vanaf die laatste datum werd haar vak niet meer in het schoolrooster opgenomen.

Op 10 september 2013 overleed in Houten op 73-jarige leeftijd Annemarie Beisterveld. Zij was vanaf 1 september 1982 eerst als docent textiele werkvormen aan school verbonden, later gaf ze Nederlands en was tevens decaan.
Annemarie ging in november 2000 met pensioen.

Lees hier een terugblik op de carrière van Annemarie


2 juli 2013

Na 42 jaar trouwe dienst aan Scholengemeenschap Culemborg e.o, Da Vinci en Lek en Linge nam de vroegere gymnastiekdocent en tot voor kort teamleider aan de VMBO-locatie, Gijs Kramer-Freher op 2 juli 2013 afscheid van school. Natuurlijk namen zijn collega's van de gymsectie hem in 't ootje met een heus lied met een knipoog naar het verleden. Gijs' favoriete bezigheid bij de gymlessen was immers het paaltjesvoetbal en dat lieten ze zien door hem een fraai hoofddeksel met pionnen op te zetten.


26 april 2013

'Het heeft de majesteit behaagd om U te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau." Deze woorden hoorde Ad Haneveer op 26 april op het stadhuis van Maurik tot zich richten. Hij was één van de zes personen uit de Gemeente Buren die vanwege zijn verdienste voor de gemeenschap een Koninklijke onderscheiding opgespeld kregen. Ad heeft van 1969 tm. 2010 als docent Handvaardigheid op de Scholengemeenschap, Da Vinci en  O.R.S. Lek en Linge gewerkt. Hij werd niet alleen geroemd om zijn betrokken leraarschap en enthousiasme voor zijn vak, ook zijn P.R.-functie binnen de school en zijn betrokkenheid bij het ontwerpen van de Fruitcorsowagens van Ommeren en Culemborg kwamen ter sprake.

26 oktober 2012


In verband met de sloop van het schoolgebouw aan de Willemslaan, werd het kunstwerk De Spoed van kunstenaar Hans IJdo op 17 mei 2011 van zijn sokkel gehaald en zolang opgeslagen in het depot van aannemer Van Santen in Culemborg.

Van deze gebeurtenis heeft de webmaster filmopnamen gemaakt, die u hier kunt bekijken.

Door veelvuldig overleg tussen algemeen directeur Joost van Rijn van O.R.S. Lek en Linge en de gemeente Culemborg, is het uiteindelijk gelukt om De Spoed voor Culemborg te behouden en het kunstwerk weer een plaatsje te geven bij de meest ‘technische kant’ van Lek en Linge: de VMBO-locatie aan de Ina Boudier-Bakkerstraat.
De gemeente Culemborg schakelde Landscape architect Bramsche in om bij deze locatie een geschikte plaats te zoeken, zodat het meest gunstig tot zijn recht zou komen.
In de herfstvakantie, op 19 oktober 2012, plaatste aannemer Van Santen het kunstwerk van Hans IJdo op zijn nieuwe sokkel. v.l.n.r: Richard van de Velde ,locatiedirecteur mevr. Maes en  wethouder Geertsen
Van de Velde met Myléne IJdo, de dochter van de kunstenaar, bij De Spoed


Onder grote belangstelling van onderwijzend personeel, oud-collega's van de vml. Da Vinci SG en de dochter van de kunstenaar, Myléne IJdo, werd met een korte ceremoniële plechtigheid De Spoed op 26 oktober 2012 weer herenigd met een schoolgebouw.
De locatiedirecteur mevr. Maes opende het woord, waarna webmaster Van de Velde een uiteenzetting gaf over de kunstenaar en zijn werken. Vervolgens gaf wethouder Geertsen aan hoe school en gemeente samen de financiering van dit kunstwerk op zich hadden genomen en welke betekenis De Spoed voor de stad Culemborg heeft.
De feitelijke onthulling van De Spoed vond plaats door het wegtrekken van een purperkleurige hoes, die over het kunstwerk was getrokken.
Hopelijk mogen nog veel generaties Culemborgers genieten van dit markante kunstwerk.


Richard van de Velde ontvangt van oud-collega Ad Haneveer een miniatuur Spoed
Foto's: Dik Hooijer

Klik hier voor de tekst van het artikel dat de webmaster eind oktober 2012 hierover voor de Culemborgse Courant heeft geschreven.


19 oktober 2012

Hoogwaardige kunst in aula IBB


Veel docenten en leerlingen zagen het meteen toen ze na de herfstvakantie van 2012 in de aula van de VMBO-locatie aan de Ina Boudier-Bakkerstraat kwamen: er hingen ineens drie kleurrijke kunstwerken hoog aan de muur. “Waar komen die zo plotseling vandaan?” was veelal de vraag.

Bijna twee jaar geleden moest het vml. VMBO-gebouw aan de Willemslaan worden ontruimd, omdat het werd afgebroken. In de aula hingen echter nog drie kleurrijke glaspanelen voor de ramen, die vroeger hadden gehangen in een huishoudschool aan de Meerlaan. Niemand toonde er echter belangstelling voor en ze zouden in de container zijn beland als de webmaster ze niet gered had. Hij maakte enkele mooie foto’s ervan, deed een intensieve speurtocht en onderzoek naar de kunstenaar en plaatste in januari 2011 een paginagroot artikel erover in de Culemborgse Courant.
Er kwamen veel reacties op en het bleek dat Lek en Linge over drie unieke en kostbare kunstwerken beschikte van de gerenommeerde glazenier Joop van den Broek.

Lek en Linge heeft een goed besluit genomen om deze precies 50 jaar oude kunstwerken van Joop van den Broek weer een bijzondere plaats te geven in onze school. Culemborg, en Lek en Linge in het bijzonder, mag zich verheugen werk van hem te bezitten.

De glasappliquéramen staan op naam van Joop van den Broek, maar in januari 2013 nam Hanna Knol, de eigenlijke ontwerper van deze ramen, contact op met de webmaster en vertelde haar verhaal.

Juli 2011

Begin juli 2011 is na een langdurig ziekbed Harriët Janssen overleden. Zij was sinds augustus 1980 als docent Engels werkzaam aan deze school.
Hier zie je een foto van haar uit 1982, samen met de webmaster.


December 2010

In zijn woonplaats Beesd is op 12 december 2010 op 56-jarige leeftijd plotseling docent wiskunde en oud-docent techniek Hans van der Pluijm overleden. Hij was vanaf augustus 1983 in dienst van de school.
Hier ziet u Hans, links op de foto, bij de CNC-computer gestuurde draaibank samen met rechts zijn oud-collega Jos Mulders.


1 juni 2010

Na een 40-jarig dienstverband nam docent Beeldende Vorming Ad Haneveer op 1 juni 2010 onder grote belangstelling afscheid van school.4 maart 2007

Op 4 maart 2007 is in een verpleegtehuis in Bergen op Zoom op 77-jarige leeftijd beeldend kunstenaar en docent Beeldende Vorming, Pierre Timmermans overleden.
Toen hij in de periode 1980-1987 op onze school werkte, woonde hij in Huisseling, vlakbij Ravenstein. In 1987 verhuisde hij met zijn vrouw Carla naar Bergen op Zoom.
In 2010 was er nog een overzichtstenttonstelling van Pierre in Ravenstein. Hij schilderde o.a.: landschappen, surrealistische werken, mensen en zelfportretten. Zijn bekendheid bleef regionaal en hij brak nooit landelijk door.
Klik hier voor een impressie over deze tentoonstelling op YouTube.
Klik hier voor nog meer gedetailleerde informatie over hem.


3 september 2006

In Twente is begin september 2006 op 88-jarige leeftijd overleden docent Technisch Tekenen Joop Haakmeester.
Hij kwam in april 1961 in dienst van de school en ging in juli 1983 met pensioen.

Terug naar de inhoud