Terugblik carriëre A. Beisterveld - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

Terugblik carriëre A. Beisterveld

Interviews
Er is een tijd van komen en van gaan

Zo'n twintig jaar geleden zag ik kans om een baan te bemachtigen op de Da Vinci School te Culemborg. Textiele werkvormen mocht ik geven aan klas 1. Ik herinner me deze jaren als een erg gezellige tijd, hoewel onderwijs geven ook toen al niet altijd even makkelijk was. Op vrijdagmiddag bijv. kreeg ik drie uur achterelkaar klas 1A: tien jongens die textiele werkvormen wel zagen zitten. De naaimachine vonden ze het mooist: zonder stof of garenklos alléén maar "gas" geven alsof ze op het circuit van Zandvoort waren, compleet met geluid!
Niet alle lesuren verliepen zo, anders had ik vast niet mogen blijven. Samen met mevrouw Weysenfeld en mevrouw Runia vormde ik het team dat de afdeling LHNO leerde "naaien".
In de loop van enkele jaren veranderde het beleid van de school. Textiele werkvormen werd minder actueel. Gelukkig had ik inmiddels ook een diploma om Nederlands te mogen geven. Onder leiding van de heer Leeuwis werd ik klaar­gestoomd om Nederlands te gaan geven aan klas 3 en 4.
Voor het eerst had ik een eindexamenklas: ik was véél zenuwachtiger voor dat eindexamen dan de leerlingen!

Enkele jaren heb ik lesgegeven aan de Meerlaan. Op deze locatie zetelde de opleiding PBO-Detailhandel. Het was echt pionieren. Zowel de opleiding als het lesmateriaal was nieuw van opzet. Mevrouw van Eck wist de lokalen vakkundig om te bouwen tot supermarkt. We hebben die jaren ontzettend veel plezier gehad: leerlingen en docenten. En toch waren de resultaten prima.

Intussen werd ik benoemd tot decaan. De heer Herkendaal was de man op dit terrein. Op zijn visie en ervaring kon ik voortborduren. Pas veel later kregen mijn eigen ideeën een plaats. Zo verdween de klassikale voorlichting over beroeps­opleidingen (leerlingstelsels). Leerlingen kunnen heel goed zelf bepalen waar ze informatie willen halen. Ze weten ook dat de wereld niet bij Culemborg ophoudt. Decaan zijn op een school: het is werkelijk een unieke job. Jonge volwassenen helpen bij het zoeken naar de juiste opleiding in de M.B.O. Soms komt daar heel wat zoek- en denkwerk aan te pas. In ieder geval werk vol verrassingen!

De fusie tussen ORS Lek en Linge en Da Vinci werd een feit. Natuurlijk veranderde er veel, maar de veranderingen boden ook een nieuwe uitdaging in het onderwijs.
Het is nu de "tijd van gaan". Begin februari heb ik afscheid genomen van het lesgeven. Voor leerlingen van klas 4 blijf ik dit schooljaar nog "de decaan". Iedere dinsdag ben ik op school om te zorgen dat alle leerlingen zich, liefst voor het eindexamen, ingeschreven hebben voor één van de vele opleidingen bij één van de ROC's. Dat gaat lukken. Daarna is het voor mij: einde oefening!

                                                                                                                                    Annemarie Beisterveld
                    Bron: eindexamenboekwerk 2002-2003

Terug naar de inhoud