P. Hofman - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

P. Hofman

Interviews/ biografieën
Een korte biografie van Piet Hofman, docent Engels aan de Ambachtsschool, Scholengemeenschap Culemborg e.o. en Da Vinci SG.

 
 
Ik ben geboren in Oranjestad Buren op 16 augustus 1930.
 
Tijdens mijn lagere school periode in Buren was ik in de periode 1940- 1945 ook boodschappenjongen voor de verzetsgroep “Buren”. Dat was soms spannend, omdat we in ons ouderlijk huis op zolder joden verborgen en er op de benedenverdieping Duitse officieren waren ingekwartierd.
 
In die oorlogsperiode ging ik naar de Mulo, die toen in de kerk van Geldermalsen was gehuisvest. Vervolgens ben ik naar de onderwijsopleiding aan de Maliebaan in Utrecht gegaan, waar ik in 1952 de LO-akte haalde en de Hoofdakte 1958. In die tussenligende tijd werkte ik op de Witteveen-lagere school in Culemborg.
 
 
Op 1 oktober 1958 startte ik op de LTS aan de Anthony van Lalainglaan, waar directeur Van Buytene directeur was. Dat was nog een directeur van de oude stempel: als leerkracht moest je het een eer vinden om met hem door de voordeur van het schoolgebouw te gaan.
 
De akte Engels haalde ik in 1963, de Tekenakte in 1965 en de akte Maatschappijleer in 1981.
 
Ik heb ook nog gewerkt aan de avondschool op de LTS van 1958 tot 1970. Tussen 1966 tot 1970 werkte ik op de Anne Meerhouts-huishoudschool aan de Meerlaan. Tevens heb ik nog een jaar gewerkt op de Avondmavo in 1972-1973.
 
 
In de jaren 1970-1980 heb ik veel vertaalwerk verricht voor Wietse Bethlehem, als er weer nieuwe Engelse machines kwamen voor zijn afdeling Motorvoertuigentechniek.
 
Bij wiskunde van Joep Vermeulen stond het bord altijd helemaal vol met uitleg en als die leerlingen van hem bij mijn Engelse les kwamen, vroegen ze om ‘zichtbare’ uitleg. Dat deed ik dan met een tekening van bijv. een doorsnede van een prisma, of gelijkbenige driehoek. Altijd met toestemming van Joep, die een goede buur fijner vond dan een verre vriend.
 
 
Ik kan me ook nog herinneren dat we met een groepje leerlingen hebben meegedaan aan de School-Veilig-Verkeer-Competitie. Eén van de leerlingen was Wim Richter en hij behaalde toen bij de landelijke finale de 1-ste prijs, die werd toen uitgereikt door de bekende drs. H.A.Korthals.
Ik was toen 10 jaar bestuurslid Veilig Verkeer afd. Culemborg.


 
Joep Vermeulen en ik hebben veel schoolreizen gemaakt naar Londen met de 4 TTO-klas. (zie foto)
Later in 1977 maakte ik een schoolreisje naar Amsterdam met Ad Haneveer.


Altijd voor een geintje te porren. Piet introduceert in de jaren 80 tijdens Sinterklaasbijeenkomst in de aula, een nieuwe dans

 
 
In augustus 1988 kon ik gebruik maken van de DOP-regeling van het Ministerie van Onderwijs en dat betekende dat ik vroegtijdig met pensioen mocht gaan. Ik ben daarna bestuurslid van Da Vinci SG geworden en dat heb ik gedaan tot de fusie in 1995 met Lek en Linge.
 
 
In 2015 kwam ik nog in de Culemborgse Courant, toen ik met collega Klaas Balk en oud-leerling Marion de Ronde het initiatief steunde van Richard van de Velde, om op het terrein van de vroegere Da Vinci SG een straat of pad te benoemen naar onze oude school. Na veel politiek gesteggel ging de Gemeenteraad unaniem akkoord met het Ambachtsschoolpad.


Piet en Jannie Hofman
Terug naar de inhoud