2022 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

2022

Laatste nieuws
Juni

Twee dagen na zijn 85-jarige verjaardag overleed plotseling op 10 juni Wietse Bethlehem, oud-directielid van onze toenmalige Scholengemeenschap voor Culemborg e.o.
Wietse werd in augustus 1967, een jaar voordat de Mammoetwet werd geïntroduceerd, benoemd als leraar Motorvoertuigentechniek in het oude schoolgebouw aan de Anthonie van Lalainglaan. Twee jaar later had hij bij de bouw van het nieuwe schoolgebouw aan de Willemslaan een geheel nieuw en door hemzelf gecreëerd en goed geoutilleerd motorvoertuigenlokaal ingericht. Wietse werd geroemd om zijn zelf ontworpen individueel gericht praktijkleerprogramma. Hij stond in die tijd in nauw contact met garagebedrijven in de hele Culemborgse regio. Die waren van het hoge kennisniveau van zijn leerlingen op de hoogte en zij kregen na hun diploma dan ook meteen een baan aangeboden.
In 1974 namen Wietse Bethlehem en Jan Hoogendoorn de adjunct-directietaken over van de toen langdurig zieke A. Den Adel.  In 1976 nam, de in 2014 overleden, Daan Janse alle lessen over van Wietse en kon hij zich helemaal richten op zijn directietaken.
Wietse kreeg o.a. de taak om de jaar- en dagroosters te maken. Hij heeft dat tot de zomer van 1980 gedaan en werd toen directeur van de Technische school in Doesburg. In 1999 ging hij daar met prepensioen.
In Wietse verliezen wij een heel prettige en kundige collega en wij wensen zijn weduwe Nyneke, kinderen en kleinkinderen dan ook de komende tijd veel sterkte toe om dit verlies te dragen.


April

Tonnie bij de schoonmaak van De Spoed

In juni werd pas bekend dat op 29 april jl. mevr. Tonnie Toonen- van der Winkel op 88-jarige leeftijd is overleden. Zij werkte van januari 1985 tot 1 april 1993 bij de huishoudelijk dienst van onze school.
Collega's typeerden haar als 'een hele lieve vrouw, rustig en met stijl', 'Ze was tanig en altijd vrolijk. Maakte schoon en stond in de kantine aan de desk in de middagpauze. Was ook iemand, die altijd behulpzaam was.'
Terug naar de inhoud