2021 - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

2021

Laatste nieuws
December

Op 4 december 2021 overleed Joep Vermeulen op 93-jarige leeftijd in het Culemborgse Zorgcentrum Beatrix. Hij was sinds eind jaren vijftig tot aan zijn prepensioen in 1988 aan onze school verbonden geweest. Vanwege de oude Hoofdakte die hij nog had uit de tijd dat hij in Culemborg nog op de Lagere School werkte, gaf hij in de beginjaren als leraar de vakken Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De meeste collega's en leerlingen zullen hem kennen als wiskundeleraar. Dat was het vak waarin hij zich later in de avonduren had bekwaamd.
Sommige oud-leerkrachten (waaronder de webmaster!) kennen hem ook als mentor, die nieuwe leerkrachten onder zijn hoede nam en de fijne kneepjes bijbracht. Dat schiep een speciale band.  
De meeste leerlingen zullen Joep herinneren als een hele aardige, betrokken leerkracht, die vaak voor de klas een schoolkrijtje tussen zijn lippen had. In examentijd was hij nog nerveuzer dan zijn leerlingen, want hij hoopte maar dat al zijn leerlingen hun diploma zouden halen.
We wensen zijn vrouw Hermien en kinderen de komende tijd veel sterkte toe.
Meer details over Joep kun je lezen bij dit interview, dat de webmaster met hem had in het najaar van 1995.


September

Op 10 september overleed op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Culemborg Wieb Wulterkens.
Wieb was vanaf 1955 tot aan zijn prepensioen in 1988 aan de school verbonden geweest als leraar Mechanische Techniek (verspanend). Ook is hij jarenlang het gezicht en spreekbuis geweest van de Personeelsvereniging.
In 1995 heeft de webmaster hem nog uitgebreid geïnterviewd over zijn belevenissen op onze school. Jullie kunnen dat hier nog eens nalezen.
In april 2015 vond de webmaster Wieb nog bereid om mee te doen in de strijd om een straatnaam naar onze school te vernoemen op het voormalig terrein aan de Willemslaan. Natuurlijk gaf hij daaraan gehoor en heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het uiteindelijk resultaat van een Ambachtsschoolpad.
In juni 2018 waren Wieb en Ria nog 60 jaar getrouwd.
Wieb was een uitstekend vakman en een goede docent, maar bovenal verliezen we in hem een goed mens.
We wensen Ria en zijn kinderen en kleinkinderen de komende tijd de kracht toe om dit verlies te verwerken.


Augustus

In zijn woonplaats IJsselstein is op 19 augustus toch nog vrij plotseling op 71- jarige leeftijd Pieter Stoel overleden.
Pieter was als docent natuur- en scheikunde van 1981 tm. 2010 aan onze school verbonden.
Op school zullen de meeste collega's en leerlingen hem ook herinneren als een bevlogen amateur-archeoloog en als iemand die als hobby (wurg)slangen hield en soms zelfs mee naar school nam.

Juni

12 juni in in haar woonplaats Zwanenburg op 86-jarige leeftijd Nel Stoof overleden. Ze was de vrouw van hoofd van de Huishoudelijke Dienst Gerardus Stoof (1929-1990) en eind jaren tachtig op school bij deze dienst werkzaam.


Maart

Op 9 maart 2021 bereikte ons het droevig nieuws dat Klaas Balk, na een vrij kort ziekbed, op 84-jarige leeftijd thuis in Culemborg is overleden.
Klaas was van 1969 tot 1998 docent mechanische techniek en lassen. Ook was hij jarenlang docent op de avondschool, waar hij leerlingen (en in 1984-1985 ook de webmaster en administrateur John van Antwerpen) opleidde voor een officieel N.I.L.-lasdiploma.
Wij wensen zijn vrouw Nel, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Januari

Ad en Els Haneveer houden de moed erin ten tijde van de Coronacrisis. Deze Nieuwjaarswens kreeg de webmaster in de 2e week van januari in de brievenbus. Ik wilde het jullie niet onthouden. Ze hebben nog steeds lol in het leven en zien er nog erg fit uit!

 
Terug naar de inhoud