Avondonderwijs - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

Avondonderwijs

Avondschool
Avondschool

Op deze website mag het door onze school in de loop der jaren gegeven avondonderwijs zeker niet ontbreken. Slechts enkele huidige personeelsleden weten waarschijnlijk dat er aan onze school sinds de oprichting in 1946 tevens een avondschool was verbonden.
Op l oktober 1946 begonnen de lessen van de "Avondteekenschool", welke school door de Stichting werd overgenomen van de Gemeente Culemborg. Het betrof hier de avondcursus voor meubelmakers. Op 2 januari 1947 startte de cursus voor metaalbewerkers. Door de gemeente Culemborg werd de inrichting van teekenzaal en leslokaal van de "Gemeentelijke Avondteekenschool" gratis overgedragen. Het bestuur van de school sprak zijn dank uit aan de heer N. van Os, directeur van de voormalige Gemeentelijke Avondschool. Deze verleende alle medewerking en ondersteuning aan de nieuw benoemde directeur, de heer Van Buytene. De heer Van Os werd zelf leraar tekenen aan de Ambachtsschool en de Avondteekenschool.
Ultimo december 1946 was het personeel van de Avond-VakteekenschooI als volgt samengesteld:

A. van Buytene direkteur, Vaktekenen en Metaal bewerken
N.G. van Os     Handtekenen en technisch schetsen
J.G.J. Rinkes   Leraar A.v.o.
G. Tump           Leraar Vaktekenen en Houtbewerken

Tevens werden Personeel Scholingscursussen voor Meubelmakers en Metaalbewerking gegeven door:
A. van Buytene      directeur, wiskunde
G. Tump                 praktijk, theorie en tekenen meubelmaken
A. den Adel            theorie en tekenen metaalbewerking.
Bij aanvang van de eerste cursus aan de Avondteekenschool bestond de aanmelding uit 56 leerlingen, verdeeld in vier klassen.
De avondscholingscursus voor meubelmakers ging van start met 32 leerlingen.
Er waren grootse plannen voor de uitbouw van de avondschool en de diverse cursussen.

De Avondteekenschool:
4-jaarlijkse wintercursus volgens de N.O. wet met opleidingen voor houtbewerking (timmeren & meubelmaken), metaalbewerking (smeden, bankwerken en edelsmeden), schilderen en metselen.)

Avondscholingscursus voor meubelmakers:
Zesmaandelijkse cursus van twee avonden in de week.
Idem voor metaalbewerkers:
Zesmaandelijks, een avond in de week.

De cursus 1947/1948 startte op l oktober 1947
met 62 ingeschreven leerlingen, welke de navolgende cursussen bezochten:
houtbewerking ................... 30
metaalbewerking ................26
metselaar .............................. l
schilder .................................3
stoffeerder ........................... 2
De docenten en overig personeel waren afkomstig uit de dagschool. Ook de lokaties waren gelijk aan die van de dagschool.
Tussen februari en medio maart moesten de lessen worden onderbroken door gebrek aan brandstof. De uitgevallen lessen werden echter naderhand ingehaald. Dat waren nog eens tijden!

In 1947 werden bij het ministerie van O.K. en W. plannen ingediend om de Avondteekenschool om te zetten in een Avondnijverheidsschool met een 5-jarige cursus, onderverdeeld in 2 afdelingen, t.w.
  • Avondvakteekenschool met 3-jarige cursus,
  • Avondambachtschool met 2-jarige cursus, incl. praktijklessen, welke tevens aan zou sluiten bij de dagschool.

Bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1948 werd deze omzetting goedgekeurd, met als aanvangsdatum l oktober 1948.
Op verzoek van de R.A.O. officier van het fort "Honswijk" te Schalkwijk werd een avondcursus  autogenisch en elektrisch lassen gestart op 25 november voor 9 militairen. De militairen deden allen braaf hun best en slaagden zonder uitzondering. Dit is de feitelijke aanvang van de lascursussen die tot niet zo heel lang geleden zijn gegeven aan de school. Er ontstond zoveel vraag naar deze cursussen dat per l november 1951 een aanvang werd gemaakt met de lascursus. De lascursussen duurden gewoonlijk 3 maanden, maar door het bestuur werd besloten dat dat te kort was om voldoende vaardigheid op te doen. Per november 1951 ging men over tot een cursusduur van 6 maanden.

Per l oktober 1953 werd de lascursus gelijkgeschakeld met de avondschool, dus van l oktober tot 31 maart. In 1953 was er nog steeds een toename van leerlingen.

Op 15 mei 1954 overleed de heer J.W. Plezier, docent bouwkundig tekenen. Vanaf 1955 zette een daling van het aantal leerlingen in. De cursus schilderen werd stilgelegd  i.v.m. te geringe animo. Toch startte in 1956 een voortgezette cursus meubelmaken, die zich echter niet kon handhaven en in 1957 reeds werd stilgelegd. In 1959 kon de lascursus geen doorgang vinden wegens te geringe deelname.
In 1960 werden de lestijden bij wijze van proef verlegd van 19.00 - 21.30 naar 18.30 - 21.00; dit gaf een verhoging van te laat komen en verzuim! Daarom werd in 1961 een referendum onder de leerlingen gehouden over welke tijd hun voorkeur had. De nieuwe tijd won overduidelijk en het te laat komen en verzuim verminderde drastisch.
In 1960 moest ook de afdeling autotechniek worden stilgelegd. De lascursus trok echter weer aan.

In 1962 werd overgegaan op een 8-maandse i.p.v. een 6-maandse cursusduur voor de avondschool; nu hoefden de leerlingen slechts 3, i.p.v. 4 avonden in de week te verschijnen.

Op 31 december 1963 ontving de lascursus Koninklijke goedkeuring. Zij kwam onder toezicht van de stichting N.I.L. (Nederlands Instituut voor de Lastechniek), welke de examens beoordeelde.

Op 3 februari 1964 werd zonder voorkennis van directie of docent een leerling via de zij-ingang uit een werkplaats gehaald door de gemeentepolitie!

Per l oktober 1970 werden alle B-cursussen i.o.m. de Inspectie wegens onderbezetting beëindigd. Dit betekende de opheffing van de Avondschool.
Vanaf deze datum werden 's avonds nog enkel diverse lascursussen gegeven, waaronder zelfs een opleiding voor het Gronddiploma, maar op 13 juni 1988 werden voor het laatst diploma's uitgereikt, daar het ministerie voortaan geen gelden meer voor lascursussen beschikbaar stelde.

Afd. schilderen van de avondschool


Dit stadgezicht is in 1954 geschilderd door N.G. van Os en hangt in de wachtkamer van zijn neef, tandarts van Os in de Goilberdingerstraat.


Terug naar de inhoud