Artikel in CC over opening van Da Vinci - Van Ambachtsschool tot O.R.S Lek en Linge

Ga naar de inhoud

Artikel in CC over opening van Da Vinci

Da Vinci S.G. 1985-1995
'Koddige toestanden' rond naamgeving Scholengemeenschap

Met een zwierig gebaar verwijderde dhr. Anbeek, voorzitter van het bestuur van de Da Vinci Scholen-gemeenschap, afgelopen vrijdag het doek dat de woorden 'Da Vinci' bedekte. Met het ontsteken van een vuurwerk rond de letters was de nieuwe naam van de voormalige scholengemeenschap voor LTO, LHNO en LEAO een feit. De naam 'Da Vinci Scholengemeenschap', die al vanaf augustus officieus werd gebruikt, is nu officieel geworden. Over de keuze van Da Vinci als naamgever zei dhr. Anbeek: 'Door leerlingen en leraren zijn talloze namen verzonnen. De naam 'Da Vinci' kwam in eerste instantie echter niet op de lijsten voor. Het bestuur had aanvankelijk een besluit genomen, heeft dat vervolgens herroepen, koos een andere naam uit en moest ook dát weer herroepen omdat er, ik meen vanuit de directie, een nieuwe naam naar voren kwam: Da Vinci Scholengemeenschap. Men drong er bij ons op aan die naam te kiezen. Wij als schoolbestuur zijn in dit soort kwesties heel welwillend: eigenlijk vonden we het allemaal wel koddig'. Vrijdag kon er echter geen enkele twijfel meer bestaan over schools naamgever. Een grandioze tentoonstelling over het leven en werk van Da Vinci, die zaterdag en maandag voor publiek toegankelijk was, begeleidde de feestelijkheden.Minder feestelijk waren de toespraken van dhr. Hoogbergen, voorzitter van de adviesraad Voortgezet Onderwijs, en dhr. Kools, directeur van de scholengemeenschap.
Dhr. Hoogbergen schetste de toestand van het onderwijs in Nederland als 'onoverzichtelijk'. 'Wij verwachten motivatie voor opbouw, terwijl op korte afstand de boel wordt gesloopt. Want taakverzwaring van de leraar, bezuinigingen, beschikking en fusie, afvloeiing ten gevolge van dalende leerlingenaantallen, ingrijpende maatregelen met betrekking tot huisvesting, gaan hand in hand met  plannen voor invoering van het VMBO, het invoeren van nieuwe lyceum, de indiening van een ontwikkelingswet voor het voortgezet onderwijs, verhoogde eisen aan het management van scholen, verwachtingen van het onderwijs als instrument tot maatschappijverbetering en kwalificatie
tie van het onderwijs als voorwaar de tot het functioneren van ons arbeidsbestel (...). Het is zeker op een feestelijke dag als vandaag niet juist de problemen waarmee het LBO worstelt onder tafel te vegen. Ze zijn, kort samengevat: een sterk gewijzigde schoolpopulatie, een afnemende interesse van de kant van de ouders, onduidelijkheid voor de toekomst en verlies aan eigenwaarde'.
Directeur S. Kools vertelde waarom Da Vinci naamgever en voorbeeld kan zijn voor de scholenge¬meenschap: 'Naar mijn mening is dat vooral om het symbool van veelzijdigheid en scheppingsdrang, van creativiteit, van de manier van werken en de eerbied voor de schepping. Maar ook dat van het onbegrepen talent en het gedwongen worden dingen te doen die niet bij je karakter passen. Ook het vechten tegen vooroordelen. We kennen de geringe waardering voor de mensen in verzorgende en dienstverlenende sektoren. Voor de technici in de werkplaatsen. De miskenning van het ambachtelijke' (...). 'Van Leonardo da Vinci kunnen we leren dat de universele mens óók zijn beperkingen heeft. Algemene vorming is mooi, maar op een bepaald moment moet je toch kiezen voor een specialisatie. Of in de richting van de doorstromingsvakken, óf voor een beroepsopleiding'. Dhr. Kools benadrukte de woorden van het vakmanschap en het onderwijs daarin: 'We hebben niet de illusie dat een naamgeving in Culemborg het beeld zal veranderen. Maar wij willen wel binnen onze school kwalitatief goed onderwijs verzorgen, waardoor de leerlingen zich goed kunnen ontplooien. We willen niet uitsluitend doorstromingsgericht bezig zijn. We zullen ook proberen om de naam van Leonardo da Vinci met ere te dragen'. Vrijdagavond hebben de docenten van de school alle negatieve ontwikkelingen in het onderwijs even naar het tweede plan geschoven om zich te storten in een 'ludiek muzisch mengsel' bij de naamgeving van de scholengemeenschap. 'Benvenuto Leonardo' heette de show, die georganiseerd was door 'Theaterbureau Joop en consorten' en gehouden werd door en voor docenten.
Maandag waren er voor de leerlingen allerlei festiviteiten georganiseerd, zoals een vossenjacht, een zeskamp en een Da Vinci-estafette. Dinsdag om 12 uur is het 'Da Vinci-gebeuren' afgesloten. De leerlingen krijgen weer gewoon les, docenten doceren weer en de school heeft een nieuwe naam.

In Culermborgse Courant 5 december 1985
Terug naar de inhoud